Treimpregnering biltema

Trebehandling – Biltema.no

Motstandsdyktig og vedlikeholdsfri behandling for treflater utendørs, for eksempel terrasser, terrassebord eller utemøbler. Beskytter mot mugg og sopp.

Trebehandling

Trykkimpregnert trevirke – Biltema.no

Biltema Appen – 19000 produkter rett i lomma! Mitt Biltema – Få kvitteringene dine digitalt Biltema Bedrift – Logg inn. Meny Biltema logo. Velg varehus.

OBS! Dette produktet selges bare hos Biltema i Stavanger. Trykkimpregnert virke er behandlet med råtebeskyttelse og brukes utendørs til terrassebord og gulv.  Nytt trykkimpregnert virke bør som grunnregel tørke i én sesong før det males eller behandles. Virket kan også slipes for å fornye utseendet.  

Kinesisk treolje – Biltema.no

Kan brukes på de fleste typer skinn, semsket skinn, tekstiler, sko, telt, båtkalesjer med mer. Gir usynlig beskyttelse mot fuktighet og smuss.

Kinesisk treolje

Treolje, 3 l – Biltema.no

19. mai 2015 — Kjemikalieprodusenten Kemetyl produserer i dag Antiparasitt, en treimpregnering som leveres i to varianter, en fargeløs og en grønn.

Fargeløs treolje med 35 % linolje. For tidligere beiset eller ubehandlet trevirke. Beskytter mot vanninntrenging og uttørking. For bruk utendørs. Hardt utsatte flater bør normalt behandles minst en gang om året. Skader ikke planter. Bruksanvisning:   Flaten må være rengjort og tørr (14 % fuktighet). Fibre i gamle og grånende flater slipes. Treoljen påføres med pensel. Unngå blanke flekker på kvister og mettet tre ved å tørke av med en klut fuktet med alifatnafta / white spirit i løpet av 15 minutter etter påføring. Oljen påføres i flere strøk med tørking mellom strøkene til flaten er mettet og ikke suger opp mer olje.  OBS! Ikke beregnet for påføring med sprøyte. OBS! Inneholder linolje. Risiko for selvantennelse. Filler, polergarn etc. som er brukt, må derfor legges i vann eller brennes. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Inneholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan gi en allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske,

Trykkimprignert tre – Biltema.no

27. aug. 2019 — De selger stikkontakter på Biltema. … men siden vi er inne på temaet, er det noen som har erfaring med Jotun sin tre impregnering?

Impregneringsspray, 300 ml – Biltema.no

26. nov. 2020 — … kraftvask, treimpregnering, teltimpregnering, rustbeskyttelse, … Denne kabelen fra Biltema virker til å passe ypperlig til å legge på …

Kan brukes på de fleste typer skinn, semsket skinn, tekstiler, sko, telt, båtkalesjer med mer. Gir usynlig beskyttelse mot fuktighet og smuss. Impregneringen fjernes ikke ved vasking, men når materialet har blitt vasket flere ganger, må det impregneres på nytt. Sprayen er silikonfri og kan derfor også brukes på materialer som puster. Middelet etterlater ikke flekker, gjør ikke overflaten stiv, og det kleber ikke. Sprayes på ren og tørr overflate.  Bruksanvisning:  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.Inneholder: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Propan-2-ol, N-butyl acetate Overflaten som skal impregneres, må være ren og tørr. Spray et jevnt lag fra en avstand på 20–30 cm.  Impregnerte tekstiler må ikke brettes før de er helt tørre (tørketid cirka 1–2 timer ved 20 °C).   Prøv alltid på et mindre område før du påfører middelet.

Stans råtesopp og skadedyr – Vaske og male trehus – Ifi.no

På få år kan de «spise opp» huset ditt.

Antiparasitt 2019? – Båtforumet – baatplassen.no. Din …

Antiparasitt 2019? – Båtforumet – baatplassen.no. Din hjemmehavn på nettet!

Ser ut til at dette stoffet er tatt av markedet. Har kommet over en forhandler som har en del bokser stående. Kjøpte to.. Spørsmålet er bør jeg svinge innom å ta med resten? Noen synspunkter. Ja jeg har trebåt

Tips til hvordan lagre div. kjemikalier frostfritt i en garasje?

Tips til hvordan lagre div. kjemikalier frostfritt i en garasje? – ByggeBolig

Nettstedet for deg som er opptatt av husbygging, oppussing og generell problemløsning i forbindelse med dette!

Keywords: treimpregnering biltema