Plasti dip biltema

Gummilakk, mattsvart, 400 ml – Biltema.no

For enkel omlakkering eller beskyttelse. Lakken påføres lett og fester på de fleste materialer. Gir en elastisk, gummilignende overflate som beskytter mot …

For enkel omlakkering eller beskyttelse. Lakken påføres lett og fester på de fleste materialer. Gir en elastisk, gummilignende overflate som beskytter mot bl.a. sollys, korrosjon og fukt. Kan brukes på f.eks. bil, båt eller MC. Velegnet for bl.a. felger. Lett å fjerne etter bruk. Gir en svært elastisk film. Kan overlakkeres med samme produkt. Vanntett. Fester på bl.a. metall, karbonfiber, tre, plast, stein og glass. Beskytter mot sollys, korrosjon og fukt. Etterlater ingen rester eller merker. Velegnet for bl.a. felger. Bruksanvisning : Rengjør overflaten som skal males. Den må være tørr og uten fett og støv. Rist boksen godt før bruk. Sprayavstand: 20–25 cm. Spray i flere tynne strøk. La hvert strøk tørke i 15–20 minutter, til det er klebrig, før neste strøk. La overflaten tørke i ca. 4 timer. Snu boksen opp og ned, og spray ventilen ren etter bruk. Bruk minst 4–5 strøk slik at det blir enkelt å kunne trekke av malingen. OBS ! Prøvespray først på en skjult flate for å kontrollere resultatet. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke.Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Inneholder n-butylacetat, hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, Butanon.VOC maks: 638 g/l.Grenseverdi VOC: 840g/l.

Gummilakk, matthvit, 400 ml – Biltema.no

Til styling av biler og felger, samt til langvarig eller midlertidig dekking av metall, tre, glass, plast, papir og tekstil. Gir en elastisk og gripevennlig …

For enkel omlakkering eller beskyttelse. Lakken påføres lett og fester på de fleste materialer. Gir en elastisk, gummilignende overflate som beskytter mot bl.a. sollys, korrosjon og fukt. Kan brukes på f.eks. bil, båt eller MC. Velegnet for bl.a. felger. Lett å fjerne etter bruk. Gir en svært elastisk film. Kan overlakkeres med samme produkt. Vanntett. Fester på bl.a. metall, karbonfiber, tre, plast, stein og glass. Beskytter mot sollys, korrosjon og fukt. Etterlater ingen rester eller merker. Velegnet for bl.a. felger. Bruksanvisning : Rengjør overflaten som skal males. Den må være tørr og uten fett og støv. Rist boksen godt før bruk. Sprayavstand: 20–25 cm. Spray i flere tynne strøk. La hvert strøk tørke i 15–20 minutter, til det er klebrig, før neste strøk. La overflaten tørke i ca. 4 timer. Snu boksen opp og ned, og spray ventilen ren etter bruk. Bruk minst 4–5 strøk slik at det blir enkelt å kunne trekke av malingen. OBS ! Prøvespray først på en skjult flate for å kontrollere resultatet.

Gummimaling på boks, 1 l – Biltema.no

27. mai 2015 — Jeg har brukt Plastidip, og er kjempefornøyd med produktet. Seneste i dag tok jeg et ekstra lag med Plastidip på passasjerfothvilere, sort matt.

Til styling av biler og felger, samt til langvarig eller midlertidig dekking av metall, tre, glass, plast, papir og tekstil. Gir en elastisk og gripevennlig overflate som beskytter mot blant annet sollys, korrosjon og fuktighet. Enkel påføring og fjerning. OBS ! Denne malingen må tynnes med Thinner 36-6005. Meget brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Vask grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved brann: Slukk med: ABC pulverapparat. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.Inneholder:N-butylacetat; Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, sykliske; Butanon.VOC maks: 688g/l. Grenseverdi VOC: 840g/l.

Biltema PlastiDip Gummilakk – YouTube

Test av Biltemas gummilakk – MCsiden

8. mar. 2019 — Jeg brukte plastidip på noen felger jeg hadde, var veldig fornøyd med det. Tålte godt høytrykkspyler samtidig som det var lett og få av …

Test av Biltemas gummilakk – MCsiden

Har noen forsøkt gummilakk fra Biltema – Volvo PV-forum

4. aug. 2019 — Bokser med gummilakk koster 149,- på Biltema og du trenger 4-5 bokser. Loggført. Model Y x 2016 Tesla Model S 90D x 25+ fossilbiler. Reservert …

Har noen forsøkt gummilakk fra Biltema – Volvo PV-forum

Plasti Dip 19″ Orginalfelger

3. jan. 2015 — Det er i første rekke produktet «Plastidip» som mange bruker for å lakkere felger og andre detaljer, men også Biltema er blant dem som …

Plasti Dip 19″ Orginalfelger

Plasti Dip 19″ Orginalfelger – Elbilforum.no

Økende trend: Smink bilen med «gummilakk» – VG

For eksempel Biltema sin gummilakk vs Plasti dip fra Bilxtra etc. – Noen som har erfaring med å dippe innsiden av dører, …

Fenomenet gummispray ruller for alvor inn over bilfolket.

Økende trend: Smink bilen med «gummilakk» – VG

Erfaring med plasti dip/gummilakk? – Eksteriør – Detailers Club Norway

Hei! Vurderer å gummilakkere hele bilen utover sommeren. Er det noen som har erfaring med å lakkere hele bilen? Lite erfaringer å finne med norske produkter, mye fra USA blant annet. Det jeg lurer på eksakt er: – Er det stor forskjell på kvaliteten? For eksempel Biltema sin gummilakk vs Plasti di…

Keywords: plasti dip biltema, plastidip biltema