Oljelampe biltema

Oljelampe – Biltema.no

Stylish cement oil lamp for outdoor use. Stainless steel oil container and wick included. Ø 14.5 cm. Height 9 cm. Use lamp oil. Spare parts …

Oljelampe

Lampeolje, 1 L – Biltema.no

Oljelampe. 3990. Oljelampe. 47-0295. Lyslykt, 2 stk. 249,-. Lyslykt, 2 stk. 47-0036. Nyhetsbrev. Ikke gå glipp av gode tilbud! – Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Parafinbasert drivstoff for oljelamper og lanterner. Brenner med klar flamme uten forstyrrende sot eller lukt. Kan brukes både inne og ute. Egnet vekelengde: cirka 2 mm.

Oil Lamp – Biltema.no

Oljelampe. 3990. Oljelampe. 47-0295. Nyhetsbrev. Ikke gå glipp av gode tilbud! – Meld deg på vårt nyhetsbrev. Noe gikk galt, det gikk ikke å registrere din …

Oil Lamp

Lamper – Biltema.no

Oljelampe. 3990. Oljelampe. 47-0295. Nyhetsbrev. Ikke gå glipp av gode tilbud! – Meld deg på vårt nyhetsbrev. Noe gikk galt, det gikk ikke å registrere din …

Lampeparafin, 1 L – Biltema.no

Aromatfri. Til petroleumskøkkener, udendørslamper osv. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern. IKKE framkall brekning. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved brann: Bruk vannspray, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid. VED SVELGING:Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,

Glasslykt, 7,5 cm – Biltema.no

Dekorativ glasslykt for telys.

Trakter, 3 stk. – Biltema.no

Trakter, 3 stk.

Oljelys til lykter, 6-pakning – Biltema.no

Kun til utendørsbruk. Brenntiden påvirkes av været, for eksempel regn og vind. Høyde: 9,5 cm. Diameter: 5 cm.

Veke til oljelampe – Pakke på ca 2 m. – Sløyd-Detaljer

Kjøp Veke til oljelampe. ᐈ Pakke på ca 2 m. ⭐ 49,00 kr/stk ✅ Sikker levering ✅ Enkel betaling ✅ Åpent kjøp 30 dager

Keywords: oljelampe biltema, veke biltema