Klarlakk biltema

Klarlakk for Biltema Utbedringslakk, 400 ml

Klarlakk for Biltema Utbedringslakk, 400 ml – Biltema.no

Klarlakk for Biltema Utbedringslakk, 400 ml. 9490. Klarlakk for Biltema Utbedringslakk, 400 ml. 36-7415. Utbedringslakk, 400 ml.

Klarlakk for Biltema Utbedringslakk, 400 ml

Klarlakk til Biltema utbedringslakk, 400 ml

Klarlakk til Biltema utbedringslakk, 400 ml – Biltema.no

Hei Jeg holder på å fikse noe småtteri på bilen, og ser Biltema har … jeg skal bruke og se om den reagerer med den klarlakken jeg har.

Gjennomsiktig lakk for overmaling av Biltemas utbedringslakk. Gir den lakkerte overflaten god finish og overlegen slitestyrke. Klarlakken tørker raskt og gir overflaten god slitestyrke. OBS: Metalliclakk bør alltid overmales med klarlakk for optimalt resultat.  Klarlakken er kun ment for bruk sammen med Biltema utbedringslakk.

Spraymaling, klarlakk – Biltema.no

Metallic lakk MÅ ha en klarlakk over seg for å få rett farge, beskyttelse og glans. All spray skal ristes i 2-3 minutter før bruk. Ta en test, slik at du får …

For all slags spraylakkering på de fleste materialer innen- og utendørs. NC-kombilakk av høyeste kvalitet. Velegnet for hobbybruk på de fleste overflater. Unngå å male i direkte solskinn. OBS! Tåler IKKE bensin. For best resultat, bruk først primer/grunning. Kun Biltema sprayprimer skal brukes sammen med hobbylakken. Bruksanvisning: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Uten tilstrekkelig ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Les etiketten før bruk. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: aceton, n-butylacetat.VOC maks: Rengjør flaten grundig. Slip med våtslipepapir. Rist boksen godt før bruk. Boksen bør holde en temperatur på ca. +20 °C. Sprayavstand ca. 25 cm. Spray i flere tynne lag. Ved behov vri den fremre (gule) delen av munnstykket for å kunne påføre loddrette lag. Vent 2-3 minutter mellom lagene. Snu boksen opp ned og spray ventilen ren etter bruk.

Kjøpsguide billakk – beskytt og reparer bilens lakk – Biltema

Bilmaling og lakk | Biltema – Biltema.no

14. mai 2016 — For ett år’s tid siden, så pusset jeg noe rust på panseret, grunnet og hadde på Biltema sin utbedringslakk og etter dette klarlakk.

Bilmaling og lakk som fjerner spor etter steinsprut og holder bilen pen og pyntelig i lang tid. Stort utvalg og lave priser!

Plastlakk, 400 ml – Biltema.no

Hurtigtørkende plastlakk med god dekkevne. Tilpasset for lakkering av utvendige plastdetaljer på bil, motorsykkel, campingvogn, bobil og lignende. Perfekt for eksempel til støtfangere, spoilere og sideskjørt.

Utbedringslakk, 400 ml – Biltema.no

Utbedringslakk, 400 ml

Utbedringslakk – Biltema.no

Erfaringer med Biltemas utbedringslakk? – Annet om bilpleie

Erfaringer med Biltemas utbedringslakk? – Annet om bilpleie – Detailers Club Norway

Hei Jeg holder på å fikse noe småtteri på bilen, og ser Biltema har fargekoden min i “utbedringslakk”. Tenkte å teste denne på den sink-grunningen jeg skal bruke og se om den reagerer med den klarlakken jeg har. Tanker? Har lest den er noe tynn, så man må legge mange strøk. Det er ikke noe stress…

Slik lakkerer du med spray! – Spraylakk.no

Slik lakkerer du med spray! – Spraylakk.no

Ble matt i lakken etter Biltema lakk – Teknisk – Bimmers.no

Ble matt i lakken etter Biltema lakk – Teknisk – Bimmers.no | BMW Forum

For ett år’s tid siden, så pusset jeg noe rust på panseret, grunnet og hadde på Biltema sin utbedringslakk og etter dette klarlakk. Lakken er jeg veldig fornøyd med, ikke anntydning til at lakken slipper eller noe sånn, men den er en del mattere enn orginal lakken, hva kan jeg ha gjort galt egent…

Keywords: klarlakk biltema, biltema klarlakk