Kaldavfetting biltema

Kaldavfetting – Biltema.no

12. apr. 2010 — Noen her som har testet ut avfettingene de selger på Biltema? Ser at de har 2 typer; Mikroavfetting og kaldavfetting.

Kaldavfetting

Kaldavfetting, 1 l – Biltema.no

KALDAVFETTING fra Biltema Gi bilen litt velfortjent pleie. Kaldavfetting brukes ved motorvask, avfetting og avsalting. Løser opp asfalt, tjære, olje,…

Brukes ved motorvask, avfetting og avsalting. Løser opp asfalt, tjære, olje, salt m.m. Fungerer også ved fettflekker på tekstiler. Ved motorvask bør fordelerlokket dekkes over med f.eks. en plastpose. Best resultat oppnås dersom bilen er tørr når avfettingen sprøytes på. Bruksanvisning : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: petroleumdestillater (petroleum), hydrogenbehandlet lett Inneholder: >30% alifatiske hydrokarboner, Spray avfetting på bilen. La middelet virke i 2-3 minutter.  Skyll av med vann.  Etter avfetting skal lakkerte flater sjamponeres.

Kaldavfetting, gele – Biltema.no

KALDAVFETTING fra Biltema Gi bilen litt velfortjent pleie. Kaldavfetting brukes ved motorvask, avfetting og avsalting. Løser opp asfalt, tjære, olje,…

Kaldavfetting, gele

Avfetting til bilen | Biltema

Avfetting | Avfetting til bilen | Biltema – Biltema.no

Hva er forskjell på kaldavfetting, petrokjemisk avfetting, alkalisk avfetting og mikroavfetting? Når skal man bruke avfetting på bilvask?

Skitten bil? Vi har rimelige avfettere som gir god bilpleie året rundt. Rens bilen ordentlig med vårt utvalg av avfettere her.

Avfetting av kjøretøy – Biltema.no

Avfetting av kjøretøy

Avfetting, Bio – Biltema.no

Avfetting, Bio

Biltema avfetting – Produkter – Detailers Club Norway

Noen her som har testet ut avfettingene de selger på Biltema? Ser at de har 2 typer; Mikroavfetting og kaldavfetting. Ser at de selger begge 2 i 4-liters dunker til 89,90 kr som er en hyggelig pris. Kan noen av disse sammenlignes med f.eks Prickbort?

KALDAVFETTING fra Biltema Gi bilen litt… | Facebook

KALDAVFETTING fra Biltema Gi bilen litt… – Facebook

Avfetting – Garasjetid

Avfetting

Hva er forskjell på kaldavfetting, petrokjemisk avfetting, alkalisk avfetting og mikroavfetting? Når skal man bruke avfetting på bilvask?

Keywords: kaldavfetting biltema