Aircondition biltema

Aircondition, bærbar, 12–15 m² – Biltema.no

Velg om du vil bruke den til å kjøle luften, som vifte eller som luftavfukter. Justerbar viftehastighet. AC-en lar deg velge mellom høy og lav viftehastighet.

Med en aircondition kan du effektivt kjøle ned innetemperaturen, slik at du får et mer behagelig inneklima.  Enkel å bruke Airconditionen er svært enkel å bruke. Den kobles til en jordet stikkontakt, og deretter styres den via kontrollpanelet eller med fjernkontrollen. Apparatet er tilpasset for rom på 12–15 m². Tre driftsmoduser Airconditionen har tre driftsmoduser. Velg om du vil bruke den til å kjøle luften, som vifte eller som luftavfukter. Justerbar viftehastighet AC-en lar deg velge mellom høy og lav viftehastighet. Det gjør at du kan tilpasse viftehastigheten etter behov. 24-timers tidsur AC-en har innebygd timer som kan brukes til å stille inn hvor mange timer den skal gå når den brukes. Angi tid for automatisk start/stopp mellom 1 og 24 timer. Sleep-funksjon Sleep-funksjonen kan aktiveres i kjølemodus. Da fortsetter produktet å kjøre med aktiv viftehastighet i 30 minutter for deretter å gradvis senke hastigheten. Enkel å flytte AC-en er bærbar og derfor enkel å flytte. Det gjør at du kan bruke den i flere rom, på kontoret, i campingvognen eller på hytta. Viktig å tenke på Hvis produktet skal brukes som luftavfukter, må dreneringsslangen monteres. AC-en har en utløpsslange som må legges ut gjennom hull i vegg, dør eller vindu.

Aircondition, bærbar, 30 m² – Biltema.no

For effektiv rengjøring av bilens AC-anlegg. Fjerner bakterier og mugg som kan skape dårlig lukt. Lett å bruke. Rengjør hele AC-anlegget på 10 minutter.

Med en aircondition kan du effektivt kjøle ned innetemperaturen, slik at du får et mer behagelig inneklima.  Enkel å bruke Airconditionen er svært enkel å bruke. Den kobles til en jordet stikkontakt, og deretter styres den via kontrollpanelet eller med fjernkontrollen. Apparatet er tilpasset for rom på 18–22 m². Fire driftsmoduser Airconditionen har fire driftsmoduser. Velg om du vil bruke den til å kjøle luften, for å varme opp luften, som vifte eller som luftavfukter. Justerbar viftehastighet AC-en lar deg velge mellom tre forskjellige viftehastigheter. Det gjør at du kan tilpasse viftehastigheten etter behov. 24-timers tidsur AC-en har innebygd timer som kan brukes til å stille inn hvor mange timer den skal gå når den brukes. Angi tid for automatisk start/stopp mellom 1 og 24 timer. Auto swing Auto Swing er en funksjon som kan slås av og på, og som innebærer at viftebeskyttelsen beveger seg automatisk for å spre luften bedre. Enkel å flytte AC-en er bærbar og derfor enkel å flytte. Det gjør at du kan bruke den i flere rom, på kontoret, i campingvognen eller på hytta. Viktig å tenke på Hvis produktet skal brukes som luftavfukter, må dreneringsslangen monteres. AC-en har en utløpsslange som må legges ut gjennom hull i vegg, dør eller vindu.

Aircondition, bærbar, 12–15 m² – Biltema.no

The air conditioner has three operating modes: air cooling, fan, and dehumidification. Adjustable fan speed. The AC allows you to choose between high or low fan …

Med en aircondition kan du effektivt kjøle ned innetemperaturen, slik at du får et mer behagelig inneklima.  Enkel å bruke Airconditionen er svært enkel å bruke. Den kobles til en jordet stikkontakt, og deretter styres den via kontrollpanelet eller med fjernkontrollen. Apparatet er tilpasset for rom på 12–15 m². Tre driftsmoduser Airconditionen har tre driftsmoduser. Velg om du vil bruke den til å kjøle luften, som vifte eller som luftavfukter. Justerbar viftehastighet AC-en lar deg velge mellom høy og lav viftehastighet. Det gjør at du kan tilpasse viftehastigheten etter behov. 24-timers tidsur AC-en har innebygd timer som kan brukes til å stille inn hvor mange timer den skal gå når den brukes. Angi tid for automatisk start/stopp mellom 1 og 24 timer. Sleep-funksjon Sleep-funksjonen kan aktiveres i kjølemodus. Da fortsetter produktet å kjøre med aktiv viftehastighet i 30 minutter for deretter å gradvis senke hastigheten. Enkel å flytte AC-en er bærbar og derfor enkel å flytte. Det gjør at du kan bruke den i flere rom, på kontoret, i campingvognen eller på hytta. Viktig å tenke på Hvis produktet skal brukes som luftavfukter, må dreneringsslangen monteres. AC-en har en utløpsslange som må legges ut gjennom hull i vegg, dør eller vindu.

AC-rens, 150 ml – Biltema.no

Biltemas AC er et solid kompromiss med fristende prislapp.

For effektiv rengjøring av bilens AC-anlegg. Fjerner bakterier og mugg som kan skape dårlig lukt.  Lett å bruke.  Rengjør hele AC-anlegget på 10 minutter. Fjerner bakterier og mugg. Uskadelig for setetrekk. Motvirker allergiske reaksjoner. OBS ! Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Inneholder Limonene. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder

Air conditioner, portable, 12-15 m² – Biltema.no

1. jun. 2021 — Senz SEAC2005, Sandstrøm SAC05C19E, Anslut Klimaanlegg 2300W, Biltema Portabel AC 7000 BTU, Andersson ARC 1.3, Wilfa Cool 7.

With an air conditioner, you can effectively cool down the indoor temperature for a more comfortable indoor climate.  Easy to use The air conditioner is very easy to use. It connects via an earthed plug to a wall socket and is then controlled using the control panel or by remote control. The unit is designed for rooms measuring 12-15 m². Three operating modes The air conditioner has three operating modes: air cooling, fan, and dehumidification. Adjustable fan speed The AC allows you to choose between high or low fan speed, which means you can adapt the fan power to your needs. 24-hour timer The AC has a built-in timer that allows you to set the number of hours the AC should operate. Set the time for automatic start/stop between 1-24 hours. Sleep function The sleep function can be activated in cooling mode. The product will continue to run at active fan speed for 30 minutes, after which the speed will gradually reduce. Easy to move The AC is portable and easy to move, which means it can be used in different rooms, in offices, or in summer cottages. Important If the product is to be used as a dehumidifier, the drain hose must be connected. The AC has an outlet hose that should be led out through a hole in the wall, door or window.

Biltema Portabel AC 7000 BTU – Tek.no

Sammenlign priser på Biltema Portable AC 7000 BTU Air Conditioners. Finn tilbud fra 1 butikker, og les anmeldelser på Prisjakt. Sammenlign tilbud fra …

Biltemas AC er et solid kompromiss med fristende prislapp.

Beste billige aircondition 2022 – Samletest – Tek.no

Manual til Biltema 84-0530 Klimaanlegg. Se og last ned PDF-filen, finn svar på ofte stilte spørsmål og les tilbakemeldinger fra brukere.

Aircondition trenger ikke koste mye.

Biltema Portable AC 7000 BTU – Air Conditioners – Prisjakt

Best pris på Biltema Portable AC 7000 BTU Air Conditioners – Sammenlign priser hos Prisjakt

Sammenlign priser på Biltema Portable AC 7000 BTU Air Conditioners. Finn tilbud fra 1 butikker, og les anmeldelser på Prisjakt. Sammenlign tilbud fra Biltema.

Biltema 84-0530 Klimaanlegg – Manualer – Manuall

Manual Biltema 84-0530 Klimaanlegg

Manual til Biltema 84-0530 Klimaanlegg. Se og last ned PDF-filen, finn svar på ofte stilte spørsmål og les tilbakemeldinger fra brukere.

Keywords: aircondition biltema, biltema aircondition, biltema portable ac 7000 btu, biltema portabel ac 7000 btu